İşitme Kaybı Genetik Midir?
İşitme Kaybı Genetik Midir? | 21 Ekim 2020

İşitme kaybı sorunu yaşayanların en çok sorduğu sorulardan biri işitme kaybı genetik midir? sorusu. Özellikle aile üyelerinde işitme kaybı yaşayanlar bu sorunun cevabını oldukça merak etmektedir. 

Genler en genel tanımıyla, insanların vücut hücrelerine nasıl gelişip çalışacaklarını söyleyen komutları içermektedir. Örnek verecek olursak, genlerdeki talimatlar bir kişinin gözlerinin ne renk olacağını kontrol eder. İşitme duyumuz ile ilgili birçok gen var. Bazen bir gen olması gerektiği şekilde oluşmaz. Buna gen mutasyonu denir. Bazı mutasyonlar ailelerde görülmektedir ve bazıları görülmez. Bir ailede birden fazla kişinin işitme kaybı varsa bunun “genetik” olduğu söylenir. Yani, aile üyeleri arasında tekrarlanabilir bir olaydır. Koklea (kulağın havadaki sesleri beyne giden sinir sinyallerine dönüştüren kısmı), vücudun gelişimini ve işlevini yönlendirmek için birçok talimata ihtiyaç duyan çok karmaşık ve bireysel bir parçasıdır. Bu talimatlar genlerden gelir. Bu genlerin herhangi birinde oluşabilecek farklılıklar işitme kaybına neden olabilir.

İşitme Kaybında Genetik Faktörler

İşitme kaybının birçok sebebi olabilir. Bebeklerde işitme kaybının %50 ila %60'ı genetik nedenlere bağlıdır. Ayrıca çevrede işitme kaybına neden olabilecek birçok unsur bulunur. Bebeklerde işitme kaybının %25'i veya daha fazlası, gebelikte görülen bazı enfeksiyonlar ve doğum sonrası istenmeyen durumlar gibi “çevresel” nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

İşitme kaybı aynı ailenin üyelerini etkileyebilmektedir. Genetik miras aktarımı bu etkinin bir parçasıdır. Sendromik işitme kaybı bu aktarımın sunucunda oluşan bir işitme kaybı türüdür. Bu işitme kaybı türünde doğumda mevcut olan işitme kaybının yanında bireyin, görme gibi başka sağlık sorunları da olacaktır. 

Bazı durumlarda işitme kaybına başka semptomlar eşlik etmez ve sendromik olmayan olarak adlandırılır. Bazen de ailesinde işitme kaybı mevcut olan bir birey gen mutasyonunu miras alabilir ancak işitme kaybı yaşamaz. Bu kişiye de işitme kaybı geni için taşıyıcı denir. Bir gen mutasyonunun taşıyıcısı, onu işitme kaybı yaşayabilecek gelecekteki çocuklarına aktarabilir. Genetik nitelikte işitme kaybıyla doğan bir çocuğun normal işiten ebeveynleri olabilir. Çoğu zaman ebeveynler genetik bir mutasyonun taşıyıcılarıdır ve yine de bu kaybı kendileri göstermezler.

İşitme kaybı, geç başlangıçlı işitme kaybı olarak adlandırılan yaşamın ilerleyen dönemlerinde de ortaya çıkabilir. Bu durum bize bazı kalıtsal genlerin ileri yaşlarda da ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Geç başlayan duyma kaybı, gürültüye maruz kalmanın, ilaçların veya işitme sistemine zarar veren sağlık koşullarının bir sonucu olabilir.

Son olarak, hamilelik sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra bazı bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, doğumda işitme kaybına neden olabilir. Bu enfeksiyonlar, işitme kaybının genetik olmayan nedenlerine örnektir. Hamilelikle birlikte etki edebilen bir işitme kaybı doğumda oluşabilir. Buna bir örnek vermemiz gerekirse anne hamileliğin ilk aylarında teşli bir hastalık geçirmişse bebeği etkilemiş olabilir. Bu durumda bebekte doğuştan işitme kaybı var denmektedir.

Eğer Ailede İşitme Kaybı Varsa Mutlaka Bende de Olur Mu?

Ailenizde işitme kaybı sorunu varsa bu işitme kaybı mutlaka sizde de olacak diye bir kural yoktur. Yüksek sese maruz kalma, tansiyon, kalp sorunları ve diyabet gibi daha yüksek işitme kaybı olasılığı ile bağlantılı olan birkaç başka faktör vardır. Bununla birlikte bir genetik mirası tüm aile ile üyeleri almaz. Sizde ortaya çıkmayan bu gen mutasyonu çocukta ya da kardeşte ortaya çıkabilir. İşitme kaybına neden olan bazı gen mutasyonlarının yalnızca erkekleri etkilediği bazılarının da yalnızca kadınları etkilediği görülmüştür.

Hayatın ilerleyen dönemlerinde işitme kaybı yaşayan aile üyeleriniz varsa, işitme kaybına genetik bir yatkınlığınız olabilir. 

Aynı zamanda işitme kaybı yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmek için işitme duyunuzu kontrol etmeniz önemlidir. İşitmede sorun yaşıyorsanız, en iyi tedavi yönteminin yanı sıra kayba neyin neden olabileceğini belirlemeye yardımcı olabileceğinden, doktorunuz ya da uzman bir odyomeristle görüşmek en doğru karardır.

Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama kliniğimize gelerek işitme kaybı tedavisi için gerekli testleri yaptırabilirsiniz. Doğru işitme cihazı tespiti ve işitme sorununuzun yaşam kalitenizi düşürmemesi için en uygun cihaz belirlenir. En iyi işitme uyarlamaları için Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi kliniklerinde uzman odyomeristler tarafından ücretsiz işitme testiniz yapılır ve buna göre cihazınız belirlenir.


Edi İşitme Cihazları
Hemen Ara