İşitme Sorunu, Kişiyi Nasıl Etkiler?
İşitme Sorunu, Kişiyi Nasıl Etkiler? | 27 Temmuz 2020

İşitme kaybı bireyler için sadece ‘kayıp’ kelimesi ile sınırlı değildir. Kayıptan daha ileride daha kapsamlı ve detaylıdır. Çünkü işitme kaybı sonucunda duymamak ve anlamamak kişiyi derinden etkilemektedir. Kişiyi psikolojik, sosyal olarak olumsuz etkiler ve iletişim açısından değişiklik oluşturur.

• İşitme kaybı olan bireylerin duyma ve anlama yetisinde azalma başlar.
• Ailesel ve çevresel iletişim zayıflar.
• Sesleri duyma ve algılama yeteneği azalır.
• Sözel bütün bilgiler kısıtlanır.
• Sosyal yaşam alanında gittikçe karmaşıklıklar artış gösterir.
• Sesleri alma ve algılama sorunu yeteneği azaldıkça psikolojik sorunlar başlar.
• İşitme kaybı başlayan bireylerde yer yön tayini sıkıntısı yaşanır.
• Seslerin doğallığı zamanla kaybolur, sesler daha çok gürültülü ve anlamsız olarak duyulur.
• Duyulan seslerden zevk alınmamaya başlanır, zevkler kısıtlanır.


Edi İşitme Cihazları
Hemen Ara