İşitme Sorunu Olan Bir Birey Alfabede Kaç Harf Kullanır?
İşitme Sorunu Olan Bir Birey Alfabede Kaç Harf Kullanır? | 27 Eylül 2020

İşitme sorunu olan bir birey alfabede kaç harf kullanır? İşitme sorunu yaşayan kişiler nasıl daha rahat iletişim kurabilir? Tüm bu soruların cevabını aşağıdaki yazımızdan okuyabilirsiniz.

İşitme kaybı, duyma yeteneğinizin azalmasıdır. Konuşma ve diğer sesleri duymanızı daha da zorlaştırır. İşitme kaybı oldukça yaygındır. İşitme kaybının en yaygın nedenleri gürültü ve yaşlanmadır. 

İşitme sorunu yaşayanlar arasında genetik ve ani travmalar gibi sebeplerle işitme engeli yaşayanlar olabilir. Bu gibi sorunlar engellenemez. Fakat bazı durumlarda işitme kaybı belirli faktörlere dayanarak başlamış olabilir ve buna dur demek mümkündür. Yaşam kalitesini azaltan işitme kaybı sorunu günümüzde kolayca uygulanacak yöntemlerle giderilmektedir. Farklı insanların işitme kaybına farklı tepkileri vardır. Birçoğu için sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunlara neden olabilir. 

İşitme sorunu yaşayan bir kişide anlama ve duyma yeteneğinin giderek azalmasının yanında sesler karmaşıklaşmaya ve bilgi alma yeteneği de giderek düşmeye başlar. 

İşitme sorunu yaşayan bireyler nasıl duyar?

İşitme sorunu yaşayan bir birey alfabedeki tüm harfleri kullansa da zamanla kendini ifade etmekte zorlanacaktır. Karşısındakinin söylediği de anlamsızlaşmaya başlayacak ve iletişim kurmaktan çekinecektir. İşitme kaybı yaşayan bir kişi alfabedeki ünsüz sesleri duymakta zorluk çekebilir. Bunlar konuşmaya ses veren alfabe harflerindendir. 

İşitme sorunu olan bireyler için kelimelerin anlamını yitirmesinin nedeni alfabedeki harflerde saklı. Konuşmadaki ünsüz sesler, kelimelerin anlaşılmasından sorumludur. Kelimeleri anlaşılır kılan seslerdir, işitme kaybı olan çoğu insan bu sesleri hiç de iyi duyamaz.

İşitme kaybı olan bireyler alfabeyi nasıl anlar?

Yıldız yerine konulan harfleri işitme kaybı olan bireylerin duymadığı düşünülür. Sizler de lütfen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Böylece sizleri nasıl anlayacaklarını empati yaparak anlamış olursunuz.

Ça*ş*ya     gi*me*iği*i     *ö*le
*a*an    der*i*de    0ok   *alı*ka*dı*.
Ba*a*ı*ı    *ğre* *i    *e*e*e   ki*i*le*mi*ti.

Anlama sorunu olmayan bireyler yukarıdaki cümleleri aşağıdaki gibi direk duymaktadır.

Çarşıya gitmediğini söyle
Hasan dersinde çok çalışkandır.
Başarılı öğrenci hedefe kilitlenmiştir.

Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü üzere, işitme sorunu olan kişilerde işitme kaybı ve derecesine göre alfabedeki harfleri kullanır. Duyma sorunu yaşayan kişilerin, ses iletimini sağlayan sinir sisteminde sorun varsa ya da kulak normal fonksiyonlarını yerine getiremiyor ise ses alma ve anlama sorunları yaşanır.  Duyma dünyası zedelenir ve sesler kısıtlanır, yarım olur. Duyma dünyasında ki sesler sınırlanır ve belirgin gelmemeye başlar.

İşitme kaybını doğru işitme cihazı seçimi ve işitme testleri sayesinde düzeltiyoruz. Duyulması zor olan bu sesleri yükselterek anlamlandırmayı kolaylaştıran işitme cihazları bu sorunu çözüyor.
İşitme kayıplı bireye nasıl konuşulmalı?

Kelimeleri yavaşça söylemek, kelimenin genel frekansını azaltır, harflerin seslerini daha kesin bir şekilde çıkararak anlaşılmasını kolaylaştırır.

İşitme kaybı derecelerine göre sesi anlama ve konuşulanları çözümleme yetenekleri farklılıklar göstermektedir. Örneğin hafif işitme bozukluğu olan bir hasta, özellikle etrafta çok fazla gürültü varsa konuşmayı anlamada sorun yaşayabilirken, orta derecede işitme sorunu olanların bir işitme cihazına ihtiyacı olabilir. İşitme kaybı derecesi, bir sesi algılayabilmeleri için ne kadar yüksek ses seviyesinin ayarlanması gerektiğine göre sınıflandırılır. 

İşitme Kaybı Sınıflandırması

 

Hafif Dereceli İşitme Kaybı

Hafif işitme kaybı olan bir kişi bazı konuşma seslerini duyabilir ve anlayabilir ancak hafif sesleri duymakta zorlanır. İşitme cihazı kullanmaları kişiden kişiye ya da var olan işitme kaybının derecesine ve tipine göre değişmektedir. Eğer kişi cihaz kullanmaya karar vermiş ise, kanal içi işitme cihazı ya da küçük boyuta sahip kulak arkası işitme cihazı kullanabilir.

Orta Dereceli İşitme Kaybı

Orta derecede işitme kaybı olan bir kişi, karşısında ki birebir konuşmaları duymakta ve anlamakta zorluk yaşamaz, ancak kalabalık ortamlara girdiği zaman konuşulanları anlamakta zor çekebilir. Bir işitme cihazı kullanması gerekir. Kullanması gereken işitme cihazı dilerse kulak içi ya da kulak arkası işitme cihazı olabilir.

Orta İleri İşitme Kaybı

Orta ileri işitme kaybına sahip birey duyabilir ama kelimeleri ayırt etmekte zorlanır. Toplum içerisinde konuşmaları anlayamaz. Algı yetisinin daha fazla azalmaması için işitme cihazı kullanması gerekmektedir. İşitme cihazı boyutu işitme kaybına göre belirlenir. Orta ileri işitme kayıplı hastalarda genelde kulak arkası işitme cihazı önerilir. Ama kişi kulak içi işitme cihazı kullanmak ister ise kulak yapısı ve yaşı değerlendirilerek yapılması mümkündür. 

İleri Dereceli İşitme Kaybı

İleri derece işitme kaybı olan bireyler genelde yüksek sesle konuşulan kelimeleri anlarlar. Duymadıkları için kendileri de bağırarak konuşurlar. Nerdeyse konuşulan kelimelerin hiçbirini net olarak anlayamazlar ve kullanmaları gereken cihaz kulak arkası olmak zorundadır. 

İşitme Cihazı Nedir?

İşitme cihazları, işitme kaybı yaşayanlar için hayatlarını kolaylaştıran cihazlardır. İşitme cihazları işitme duyunuzu normale döndürmez. İşitme cihazları normal işitmeyi geri getiremez. 

Sesleri yükselterek işitme duyunuzu geliştirebilirler. Böylece zamanla azalacak olan iletişim becerilerinizi geliştirir ve işitme kaybının yol açtığı sorunlara çözüm bulmuş olursunuz. Sözlü dil ve sosyal ipuçlarını kullanma yeteneği birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Bu nedenle işitme sorunu hafife alınmamalı ve en erken dönemde önlem alınmalıdır. 

İşitme cihazına alışmak için zaman tanıyın. İlk defa kullanıyorsanız işitme cihazınıza alışmak biraz zaman alabilir. Ancak onu ne kadar çok kullanırsanız, seslere o kadar çabuk alışırsınız.

İşitme cihazını farklı ortamlarda kullanma alıştırması yapmalısınız. Amacınız zamanla rahat edeceğiniz bir işitme cihazı bulmanız ve bu da işitme aynı zamanda da iletişim kurma yeteneğinizi geliştirmesidir.

İşitme kaybı derecenizi belirlemek için Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama kliniğimize gelerek en güvenilir sonucu alabilirsiniz. Doğru işitme cihazı tespiti için gereken testler kliniğimizde yapılır ve işitme sorununuzun yaşam kalitenizi düşürmemesi için en uygun cihaz belirlenir. En iyi işitme uyarlamaları için Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi kliniklerinde uzman odyomeristler tarafından ücretsiz işitme testiniz yapılır ve buna göre işitme cihazınız belirlenir. 


Edi İşitme Cihazları
Hemen Ara