Kulak Kepçesinin Görevi Nedir? Ne İşe Yarar?
Kulak Kepçesinin Görevi Nedir? Ne İşe Yarar? | 13 Aralık 2020

Kulak, tüm sesleri iletim yolu ile algılayan ve analiz eden, denge hissini koruyan işitme organıdır. İnsan kulağı, diğer memelilerde olduğu gibi, oldukça farklı iki işleve hizmet eden duyu organları içerir; işitme, postüral denge, baş ve göz hareketlerinin koordinasyonu. Bu makalede kulak kepçesinin görevleri nedir? Kulak kepçesi ne işe yarar? Kulağın kısımları konularını ele alacağız.

Kulağın Kısımları

Kulak üç kısma ayrılmaktadır. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Her biri kendi içerisinde karmaşık bir yapıdan meydana gelmektedir. 

Dış kulak işlevsel ve yapısal olarak iki kısma ayrılabilir; kulak kepçesi ve timpanik zarda biten dış akustik kanal.

Kulak kepçesi başın iki yanında yerleşik olarak bulunan bir yapıdır. Ses dalgalarını yakalamak ve dış akustik deliğe doğru yönlendirme görevini görür. Seslerin yakalandığı ilk kısımdır. 

Kulak Kepçesinin Yapısı

Genellikle kıkırdaklı bir yapıdır, lobule kıkırdak tarafından desteklenmeyen tek kısımdır. Kulak kepçesinin kıkırdak kısmı, sarmal olarak bilinen bir dış eğrilik oluşturur. En içteki ikinci bir eğrilik, sarmal ile paralel olarak uzanmaktadır.

Kulak kepçesinin ortasında konka adı verilen içi boş bir çöküntü bulunur. Dış akustik kanal olarak kafatasına doğru devam eder. Konkanın görevi sesi dış akustik deliğe yönlendirmektir. Dış akustik kanalın başlangıcının hemen önünde, yükselen bir kıkırdaklı doku yer almaktadır. 

Bir kulak kepçesi, kıkırdak üzerindeki deriden oluşur, kaslar ve bağlar tarafından yerinde tutulur. Kulak kepçesinin şekli vücut tipine ve kişiye göre değişebilir. Kulak kepçeleri, başın her iki yanında ve çenenin kafatasıyla buluştuğu yerde bulunur.

Kulak, vücudun işitsel uyaranlarla temas eden ilk kısmıdır. Kulak kanalına girmeden önce ses dalgaları kulak kepçesinin üzerinden geçmelidir. Daha sonra dalgalar timpanik zardan (kulak zarı) geçerek orta kulağa ulaşır. Orada, ses dalgaları kemikçikler olarak bilinen bir dizi kemiği titreştirir. Bu titreşimler, seslerin sinir sistemi yoluyla beyne gönderilen sinyallere dönüştürüldüğü sıvı dolu iç kulağa geçer.

Kulak Kepçesinin Özellikleri

İnsanların beş duyu organından biri olan işitme, kulak ile yapılmaktadır. Kulak belli aralıklarda olan sesleri duyabilmektedir.

İşitme organı kulağın en dış yapısında bulunan bölüme kulak kepçesi adı verilir. Kulak kepçesi, görünüş olarak yemek yaparken kullanılan kepçeye benzemesi nedeniyle bu ismi almıştır.
Kulak kepçesi dış etkilerden korunmak için kıkırdak yapıdan yapılmıştır. Kıkırdak yapı esnek olması dolayısı ile kolay kolay zarar görmez.

Kulak kepçesi, cartilago auricula adı verilen tek parça fibröz kıkırdak ve lobulus auricula denilen yağ dokusu içeren yumuşak parçadan oluşmaktadır.

Kulak kepçesinin şekli dış ortamdaki sesleri aldıktan sonra sesleri geri döndürmeyecek bir şekildedir. Gelen sesler kepçedeki kıvrımlardan dolayı geri dönmeden kulak yoluna iletilebilmektedir.

Kulak Kepçesi Hasarı ve İşitme Kaybı

Bazı durumlarda doğumsal kulak deformasyonları nedeniyle kulak kepçesi yeteri kadar gelişmeyebilir. Kulakta meydana gelen bu deformiteler nedeniyle çocukta dış kulak yolu da gelişmemektedir. Bu durumda sağlıklı bir kulak kepçesi ya da dış kulak yolu gelişemediği için sesler iç kulağa iletilmez ve işitme kaybı meydana gelir. Kimi hastalarda orta kulakta yer alan kemikçikler de gelişmemiş olabilir. Bu durumda olan bireylerde hava yolu ses iletimi gerçekleşmediği için bu bağlı bir işitme kaybı da meydana gelmektedir. 

Hem kulak deformasyonu hem de işitme kaybı mevcutsa öncelikle cerrahi tedavi yöntemleriyle bir dış kulak yolu açılarak kulak zarı oluşturulması planlanabilir. Daha sonra işitme kaybı tedavisi doğrultusunda kemiğe implant işitme cihazı uygulaması ile tedaviye başlanmaktadır. Çocuklarda öncelik işitme kaybının iyileştirilmesidir. Kemik yolu işitme cihazları ya da dijital işlemcili kemik yolu cihazı ile işitme rehabilitasyonu sağlanabilmektedir.

Kendinizde ya da sevdiklerinizde işitme kaybından şüpheleniyorsanız Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama kliniğimize gelerek işitme testi yaptırabilirsiniz. Size uygun en iyi işitme cihazı tespiti için gereken testler kliniğimizde yapılır ve işitme kaybının yaşam kalitenizi düşürmemesi için ihtiyacınıza yönelik en uygun cihaz belirlenir. En iyi işitme uyarlamaları için Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi kliniklerinde uzman odyomeristler tarafından işitme testiniz hızlı ve ücretsiz bir şekilde yapılır. İşitme uzmanlarımız, size işitme cihazı önerirken işitme kaybınızın derecesini ve türünü en iyi şekilde değerlendirecektir. 


Edi İşitme Cihazları
Hemen Ara