Kulaktan Rüzgâr Sesi Gelmesi
Kulaktan Rüzgâr Sesi Gelmesi | 23 Kasım 2020

Kulaktan rüzgâr sesi gelmesi çok yaygın bir durum olmamakla birlikte daha ileri yaşlarda rastlanmaktadır ya da küçük yaşlarda. Orta yaşlarda ise en az sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun sebebi ise dış kulak yolunda oluşan bir tıkanıklık sebebiyet vermektedir. Dış kulak yolunda ki bu tıkanma ise küçük ve ileri yaşlarda daha fazla oluşmaktadır.

Çocukların kulaklarını koruma farkındalığı ya da temizleme gibi genel alışkanlıklarının henüz oturmaması, ileri yaşlarda ise kişilerin bu bakımlarını düzenli olarak yapamamasından kaynaklanmaktadır. Bir diğer sebebi ise iç kulakta meydana gelen kılcal damar zedelenmelerine bağlı olarak ufak çaplı oluşan kanamalardır. Bu kanamalar işitme sistemine fazla yakın olmasından dolayı kulak içinden direkt olarak beyinin algılama merkezine gönderiliyor ancak beyin dışarıdan değil içeriden aldığı bu sesi tam bir şekilde tanımlayamıyor. Bu sebeple bu sesi dışarıdan duyduğu ve en benzer ses ile eşleştiriyor yani rüzgâr sesiyle. Kulaktan Rüzgâr sesi gelmesi bu şekilde oluşuyor. Bu sorunu yaşayan kişiler kulaktan gelen rüzgâr sesine karşı çözümler aramaktadır.

Kulak Uğultusu

Kulak uğultusu, kulak çınlaması, zonklama, kulakta yanma gibi nedenler; kulağın tıkanması sonucu ortaya çıkan sebepler olabilir. İç kulakta oluşan herhangi bir enfeksiyondan kaynaklı olarak da meydana gelen kulak uğultusu, özellikle, ileri yaşlarda oluşur. Ayrıca yaş ilerledikçe kulakta rüzgar sesi gibi bir uğultu olması oldukça yaygındır. Kulak uğultusu eğer dış kulaktan kaynaklanan tıkanmaya bağlı ise; dış kulak yolu tıkacı, hastanın kulağının temizlenmesi sonucunda çözüme kavuşabilir. Fakat sorun iç kulaktan geliyorsa bunun tedavisi çok kolay olmayabilir. Bu hastalığın süreci uzun olmakla birlikte, sürekli ilaç kullanımı gerekebilir.

Kulaktan Gelen Rüzgâr Sesine Çözüm

Öncelikli olarak kulaktan gelen rüzgâr sesinin temel sebebini öğrenmeniz gerekmektedir. Asıl sebebin kaynağı biyolojik ya da psikolojik sebepler olmanın yanında sağlıksız beslenme ve yaşam koşullarınız da etkileyebilmektedir. Biyolojik sebepler arasında ailede kulak ile ilgili problem oluşmasına yönelik bir eğilim var ise mutlaka bu konu dikkate alınmalıdır. Bunun dışında biyolojik bir sebep bulunamadıysa psikolojik olarak da mutlaka destek alarak sebebin duyusal ya da duygu kaynaklı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Beslenme ve hayat koşullarınızı daha iyi hale getirerek kulak içinden geçen kılcal damarlara yapılan baskının azaltılması ile kulaktan gelen rüzgâr sesinin önüne geçebilirsiniz. Tüm bunların yanında kulaktan gelen rüzgâr sesine çözüm olarak buna sebep olan etmeni bularak onu düzeltmeniz, doğru adımlar atmanız gerekmektedir.

Kulaktan Gelen Rüzgâr Sesi ve Diğer Sesler

Kulak içinden zaman zaman farklı sesler duyabilmekteyiz ve bu sesleri tanımlamak için ise dışarıdan duyduğumuz sesler ile eşleştirmekteyiz aksi halde bu sesi tarif edemez ve gerekli çözüm yollarına gidemeyiz. Genel manada kulaktan gelen seslere Tinnitus adı verilen bir rahatsızlık adı altında toplarlar. Bu rahatsızlık yani Tinnutus’un içine dâhil edilen sesler ise; rüzgâr sesi, uğuldama ve çınlamadır. Ancak bu sesler kulakta meydana gelen sorunun tanımlanmasında oldukça önemlidir. Çünkü kulak içinde bir uğuldama olması halinde kulak içinde bir tıkanma söz konusudur. Yine aynı şekilde rüzgâr sesinin gelmesi dış kulak ya da kulak içinde kılcal damar sorununa işaret eder. Son olarak çınlama ise kulak içinde daha çok kulak zarına yakın bir yerde seslerin en tiz olarak işitilmesi ve bu seslerin oldukça rahatsız etmesi ile oluşmaktadır. Kulaktan gelen rüzgâr sesi ve diğer sesler başlıca bu sorunlardan kaynaklanmakla birlikte; bu sesler göründüğü kadar basit değildir.

Kulaktan Gelen Seslerin Önemi

Kulak içinde genellikle sessiz ortamlarda sıklıkla duyduğumuz seslerden oldukça rahatsız oluruz. Bu sesler genelde rüzgâr sesi, uğuldama ya da çınlamadır. Ancak bu seslerin şiddeti arttıkça sadece sessiz ortamlarda değil girdiğimiz bütün ortamlarda rahatsız etmeye devam edecektir. Bu sesleri önemsemez ve bir çözüm yolu aramadığımız takdirde vermiş olduğu rahatsızlık daha ciddi boyutlara taşınacaktır. Bu noktada kulaktan gelen seslerin öneminin farkına varmamız gerekmektedir. Çünkü biyolojik ya da psikolojik bir sebepten dolayı oluşan ve vücudun bir çeşit alarm vermesi ile kulaktan sesler gelmektedir. Bu seslerin tek kaynağı kulak içinde oluşan bir rahatsızlık değil farklı rahatsızlıkların da habercisi olabilmektedir. Kalp, tansiyon ya da nörolojik olarak hatta son aşamasına gelinmiş bir şekilde bulunmayı bekleyen hastalıklar olabilmektedir.


Edi İşitme Cihazları
Hemen Ara