Tek Kulakta İşitme Kaybı Özür Oranı Nedir?
Tek Kulakta İşitme Kaybı Özür Oranı Nedir? | 17 Şubat 2021

İşitme kaybı engellilik durumunun ölçülebilmesi için 2013 yılında yayınlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e göre hesaplanmaktadır. Tek kulakta işitme kaybı özür oranı nedir? Sol kulağım duymuyor yüzde kaç özürlü raporu alabilirim? gibi sorular sıklıkla merak edilen konulardır. 

İşitme Engeli Oranı Hesaplaması

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e göre her iki kulak için de 500,1000.200 ve 4000 Hz frekanslarındaki işitme eşikleri belirlenmektedir. Bu şekilde işitme engelli özür oranı hesaplanmaktadır. Fakat gürültüye bağlı işitme kaybı yaşayanlarda en çok etkilenen frekans 4000 Hz ve bu nedenle işitme kaybı hesaplamasında daha yüksek bir özür oranına sebep olma ihtimali ortaya çıkmıştır. Bazı ülkelerin sağlık sistemlerinde özürlülük oranı belirlenmesinde 3000 Hz frekansı kullanılmaktadır.

İşitme kaybı özür oranı hesaplanmasında öncelikle bir işitme testi yapılmalıdır. Bunun için Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama kliniğimize gelerek ücretsiz işitme testi yaptırabilirsiniz. İşitme için genel engellilik oranını belirlemek için iki test kullanır ve her iki kulağın da doğru derecelendirme seviyesi için test edilmesi gerekir. Yalnızca bir kulak test edilirse, test edilmeyen kulağın normal işitmesine sahip olduğunu varsayacaktır. Derecelendirme amaçlı resmi testler yalnızca bir odyolog tarafından yapılabilir ve reçete edilmişse işitme cihazı olmadan yapılmalıdır.

İşitme Kaybı Özür Oranı Hesaplanırken Yapılan Testler

İlk test saf ton odyometri testidir. Bu, bir kişinin farklı frekanslarda farklı tonları algılama yeteneğini test eder. Bu, yumuşak ve düşük sesleri ve düşük veya yüksek frekansları duyma yeteneğini test eder. İşitme testi sırasında her kulak için ayrı bir saf ses odyometrisi uygulanacak ve her kulak için 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz seviyeler kaydedilecektir. Burada belirlenen her frekans için işitme seviyesi her hasta için kaydedilmelidir.

Burada bazı değerler için geçerli olan kurallardan bahsetmek gerekir. Bir frekans için işitme düzeyi 100 dB’den fazla ise seviye 100 dB olarak kabul edilmelidir. Eğer işitme düzeyi normalden daha iyi ise seviye 0 dB olarak kabul edilmelidir. İşitme cihazı ya da implant kullanılıyorsa teste girerken bunlar çıkarılmalıdır. Her bir kulak için cihazsız olarak ölçülen dört frekans için hava yolu işitme düzeyleri desibel olarak toplanır.

İkinci test konuşmayı ayırt etmektir. Bu test, bir kişinin kelimeleri anlama yeteneğini belirler. Test edilen kişi kelimeleri dinler ve ardından bunları odyologa tekrar etmesi istenir. Bu, kişinin anlayabildiği kelimelerin yüzde kaç olduğunu gösterir. Odyogramda her kulak için %0 ile %100 arasında bir rakam olmalıdır. Yüzde ne kadar yüksekse konuşma ayrımcılığı o kadar iyi demektir. Bu test, işitme kaybıyla ilgili olmayan bir bozukluğun veya bir dil zorluğunun olduğu durumlarda kullanılamaz.

İşitme kayıplarının yüzdesini belirlemek için kullanılan tablo aşağıdaki şekildedir. Çift taraflı işitme kaybı yaşandığında her kulak için dört frekanstaki işitme eşik toplamları tablodaki yatay ve dikey sütunlardan kesiştirilerek bulunmaktadır.

Eğer tek kulakta işitme kaybı varsa bunun oranını hesaplamak için de normal işiten kulak %0 olarak kabul edilerek işitme kayıp yüzdesi belirlenir. Saf ses ortalaması testinde çocuklarda 15 dB’in, yetişkinlerde ise 20 dB’in altında olduğu zaman kulak normal işitiyor olarak kabul edilir.

Tablo.1’de işitme engellilik yüzdesi hesaplanırken, Tablo.2 kullanılarak özür oranı yüzdesi bulunmaktadır.

Tablo.1 yorumlanırken 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz işitme düzeylerinin toplamı, az işiten kulak için dikey kısımda, daha iyi işiten kulak için ise yatay kısımda okunur ve bu değerlerin kesişme noktası kişinin işitme kaybı yüzdesini verir.

Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama kliniğimize gelerek işitme kaybı özür oranı hakkında bilgi alabilirsiniz. İşitme kaybı derecesi hakkında en güvenilir sonuç için kliniğimizi ziyaret etmeyi unutmayın. İşitme kaybınız olduğunu düşünüyorsanız, doğru cihaz tespiti için gereken testler kliniğimizde yapılır ve işitme kaybının yaşam kalitenizi düşürmemesi için en uygun cihaz belirlenir. En iyi işitme uyarlamaları için Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi kliniklerinde uzman odyomeristler tarafından ücretsiz işitme testi yapılır. İşitme testi sırasında odyolog olarak bilinen bir uzman, çeşitli ses seviyelerinde bir dizi ses ve tonlara nasıl tepki verdiğinizi ölçecektir. Bu testler, doktorunuzun kulağın etkilenen kısmını belirlemesine yardımcı olabilir ve bu da işitme kaybının altında yatan nedene dair ipuçları sağlamaktadır.


Edi İşitme Cihazları
Hemen Ara