Tinnitus(Kulak Çınlaması) Nedenleri ?
Tinnitus(Kulak Çınlaması) Nedenleri ? | 5 Aralık 2020

Tinnitus, diğer bir adıyla kulak çınlaması tek başına bir hastalık değildir. Daha çok altta yatan başka bir hastalığın belirtisidir. Tinnitus nedenleri hakkında bilgi almak için bu makaleyi inceleyebilirsiniz. 

Çoğu insan için kulak çınlaması sadece geçici bir rahatsızlıktır. Ancak ağır vakalarda kulak çınlaması, insanların konsantre olmada ve uyumada güçlük çekmesine neden olabilir. Sonunda iş ve kişisel ilişkilere müdahale ederek psikolojik sıkıntıya neden olabilir.

Tinnitusun Olası Nedenleri

Kulak çınlamasının birden çok nedeni olabilir. Tinnitusun kesin sebebini belirlemek zordur, ancak genelliklezihinsel veya fiziksel bir tür değişiklikten kaynaklandığı kabul edilir. Kulaklarda çınlama, uğultu, tıslama, cıvıldama, ıslık veya diğer sesleri duyma hissidir. Gürültü aralıklı veya sürekli olabilir bunun yanında ses yükselip alçalabilir. Arka plan gürültüsü az olduğunda bu çınlama daha rahatsız edicidir. 

İşitme Kaybı 

Sensörinöral işitme kaybına genellikle kulak çınlaması eşlik eder.Bu tür işitme kaybı genellikle iki taraflıdır (her iki kulakta) ve yüksek frekanslı seslerin duyusal kaybını içerir. Yaşa bağlı işitme kaybı nedeniyle kulak çınlaması özellikle 65 yaş üstü kişilerde yaygın görülmektedir. 

Travmatik ve ani bir işitme kaybı yaşayan bireyde genellikle tinnitus görülmesi beklenmektedir. Eğitimli bir odyolog veya başka bir işitme sağlığı uzmanı, işitme kaybının gerçek boyutunu tam olarak ölçmek için hassas odyometrik testler yapabilir. Böylece kulak çınlamasının altında yatan nedenler belirlenmiş olur. 

Ses seviyesi dalgalanabilir. Genellikle en çok geceleri veya sessiz dönemlerde fark edilir. Biraz işitme kaybı olabilir. Gürültülü ortamlarda kulak susturucuları ve kulak tıkaçları gibi işitme koruması kullanmak işitme kaybından korunmak için önemlidir. 

Yüksek Sese Maruz Kalmak

Kulak çınlamasına neden olabilecek yüksek sese maruz kalma ile iç kulakta yer alan tüy hücreleri zarar görebilir. Bu, uzun süre gürültüye maruz kalmanın bir sonucu olarak kademeli olarak ortaya çıkabilir veya daha kısa bir süre boyunca daha yüksek seslere maruz kalmadan kaynaklanabilir.Yüksek sese maruz kaldığınız bir sektörde çalışıyorsanız, her zaman kulak koruyucu takmalısınız.

Stres

Kulak çınlamasına neden olan faktörlerden biri direkt olarak stres ve kaygı olmasa da endişeli ve stresliyseniz tinnitus daha belirgin olmaktadır. Yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalık, dolaşım problemleri, anemi, alerji,tiroid bezi hastalıkları, otoimmün hastalık ve diyabet gibi diğer tıbbi durumlar da kulak çınlamasına neden olabilmektedir. 

Kafa ve Boyun Travması

Baş veya boynun ciddi şekilde yaralanması sinir, kan akışı ve kulak çınlaması algısına neden olan kas sorunlarına neden olabilir.

Kulak Kiri Birikmesi

Kulak kanalındaki tıkanmalar, iç kulakta basınç oluşmasına neden olarak kulak zarının çalışmasını etkileyebilir. Ayrıca kulak zarına doğrudan temas eden nesneler organı tahriş edebilir ve kulak çınlaması semptomlarının algılanmasına neden olabilir. Genellikle tıkanıklığın giderilmesi tinnitus semptomlarını hafifletecektir. Ancak bazı durumlarda tıkanma, kronik kulak çınlamasına yol açan kalıcı hasara neden olmuş olabilir.

İlaçlar

Kulak çınlaması, birçok reçeteli ilacın potansiyel bir yan etkisidir. Çoğu ilaç için kulak çınlaması akut, kısa süreli bir yan etkidir. Hasta ilacı almayı bırakırsa, tipik olarak kulak çınlaması semptomları azalacak ya da tamamen kaybolacaktır. Kulak çınlamasının ilaçların yan etkisi olduğu düşünüldüğünde önce doktora danışılarak ilaç bırakılmalıdır.

Daha az yaygın olarak, kulak çınlaması kafa travması, kan akışındaki değişiklikler (örneğin anemi, yüksek tansiyon) sonucu gelişebilir,bazı ilaçlara reaksiyonlar, diyabet ve tiroid bozuklukları da tinnitusa neden olabilmektedir. 

Kulak çınlaması yaşayan bir kişi, yukarıda listelenen tıbbi durumlardan birine sahip olduğunu varsaymamalıdır. Sadece eğitimli bir işitme uzmanı ya da kulak burun boğaz doktoru kulak çınlamasının altında yatan nedeni uygun şekilde teşhis edebilir. Kulak çınlaması tedavisinde kullanılan işitme cihazları, kulak çınlaması olan bazı kişiler için faydalı olur. Ses yükseltme, kulak çınlaması nedeniyle normal sesleri duymakta güçlük çekenlere yardımcı olmaktadır.

Kulak çınlaması şikâyetiniz varsa ve işitme testi yapılmasını istiyorsanız kliniğimizi her zaman ziyaret edebilirsiniz. Sizin için uygun en iyi işitme cihazı tespiti için gereken testler kliniğimizde yapılır ve işitme kaybı için ihtiyaca yönelik en uygun cihaz belirlenir. En iyi işitme uyarlamaları Edi İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi kliniklerinde uzman odyomeristler tarafından yapılmaktadır.


Edi İşitme Cihazları
Hemen Ara